Kuivaavat pyykinpesukoneet


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Kuivaaville pyykinpesukoneille sovelletaan kauppa- ja teollisuusministeriön antamaa päätöstä koskien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiakulutusmerkintää. Päätöstä sovelletaan kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin verkkosähköllä toimiviin kuivaaviin pyykinpesukoneisiin. Päätöstä ei sovelleta laitteisiin, joissa voidaan käyttää myös muita energianlähteitä. Näille tuotteille ei ole asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

 • Kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnöistä on voimassa kansallinen energiamerkintäsäädös.
 • Tuoteseloste on laadittava ja esitettävä liitteessä 2 olevien ohjeiden mukaisesti.
 • Tavarantoimittajan on huolehdittava sellaisen teknisen tietoaineiston laatimisesta päätöksen mukaisesti.
 • Laitteen energiatehokkuusluokka ja pesutulosluokka määritetään liitteen 4 mukaisesti.

 

Merkki

Kukin kotitalouksien kuivaava pyykinpesukone on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen 1 mukainen.

Vaatimukset jälleenmyyjille

Kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnöistä on voimassa kansallinen energiamerkintäsäädös. EU:ssa on valmisteilla uusi energiamerkintäasetus.

Energiamerkin sijoittaminen

Kaikissa myyntipisteessä olevissa kotitalouksien kuivaavissa pyykinpesukoneissa on ulkopinnalla etuosassa tai päällä selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama energiamerkki.

Merkin tiedot

 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallin tunnus
 • energiatehokkuusluokka
 • koko pesu-, linkous- ja kuivausohjelman energiankulutus 60 °C:n puuvillaohjelmaa ja ”säilytyskuiva (kaappikuiva) puuvilla” -kuivausohjelmaa käyttäen
 • pesuohjelman (vain pesu ja linkous) energiankulutus 60 °C:n puuvillaohjelmaa käyttäen
 • pesutulosluokka
 • suurin linkousnopeus 60 °C:n puuvillaohjelmaa käyttäen
 • täyttömäärä 60 °C:n puuvillaohjelmaa käyttäen (ilman kuivausta)
 • täyttömäärä ”säilytyskuiva (kaappikuiva) puuvilla” -kuivausohjelmaa käyttäen
 • vedenkulutus ohjelmaa kohti (pesu, linkous ja kuivaus) 60 °C:n puuvillaohjelmaa ja ”säilytyskuiva (kaappikuiva) puuvilla” -kuivausohjelmaa käyttäen
 • haluttaessa käyntiääni pesu-, linkous- ja kuivausohjelmien aikana 60 °C:n puuvillaohjelmaa käyttäen
 • EU-ympäristömerkki, mikäli sellainen on laitemallille myönnetty, voidaan liittää energiamerkkiin

Verkkokauppa, postimyynti tms. etäkauppa

Kun laitetta tarjotaan myytäväksi, vuokrattavaksi tai osamaksukaupalla hankittavaksi postitse, puhelimitse, televisiomyynnissä tai muulla tavalla, jossa kuluttajan ei voida olettaa näkevän esiteltävää kodinkonetta, laitteesta on ilmoitettava liitteessä 3 olevat seuraavat tiedot mainitussa järjestyksessä:

 • energiatehokkuusluokka
 • energiankulutus (pesu, linkous ja kuivaus)
 • energiankulutus (vain pesu ja linkous)
 • pesutulosluokka
 • linkousteho
 • linkousnopeus
 • täyttömäärä (pesu)
 • täyttömäärä (kuivaus)
 • vedenkulutus (pesu, linkous ja kuivaus)
 • vedenkulutus (vain pesu ja linkous)
 • vuosikulutus, kun pyykki kuivataan aina koneessa
 • vuosikulutus, kun pyykkiä ei koskaan kuivata koneessa
 • ääni (haluttaessa)

Jos muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja annetaan, niiden on liitteessä 2 määritellyssä muodossa ja ne on sisällytettävä edellä olevaan luetteloon selostetta varten määritellyssä järjestyksessä.